Coaching

Kinderen/jongeren komen tijdens hun groei-en leerproces kleine en of grote hindernissen tegen. Soms moet een kind een berg beklimmen en lukt dit niet alleen. Hierbij wil ik graag dit traject samen met uw kind doorgaan. Een traject volledig op maat en aangepast aan de noden van uw kind.

Je kan bij mij terecht voor volgende zaken:

Zelfvertrouwen/ faalangst: een kind heeft een aantal mindere ervaringen gehad, hierbij probeer ik uw kind op een authentieke manier terug vleugels te geven. Sterke vleugels maken het vliegen gemakkelijker.

Motivatieproblemen: door verschillende redenen kunnen kinderen gedemotiveerd raken. Op een enthousiaste manier probeer ik leerlingen terug op weg te helpen.

Onderpresteren: Ik probeer na te gaan wat aan de basis ligt van het onderpresteren en stel een traject voor aangepast aan de (onderwijs)noden van uw kind.

Mindset: soms zit een kind in een vaste mindset en kan ik hier een groeimindset toveren. Hierbij denk ik aan kinderen die zeer perfectionistisch / hoogsensitief zijn (dit zijn zeer mooie eigenschappen )maar soms ook een hindernis in het leven van een kind.

Jongeren kunnen op hun groeipad soms problemen ondervinden, komen soms in conflict met zichzelf en de omgeving, ze vallen uit op school…Hoe kun je deze vicieuze cirkel op een verbindende manier doorbreken? Met bepaalde technieken probeer ik dit samen met uw kind stap voor stap op te lossen. Alles wordt in samenspraak en aangepast aan de noden van uw kind.

Werkwijze:

Een eerste verkenningsgesprek is belangrijk voor we van start kunnen gaan met de begeleiding van uw kind/gezin. Tijdens dit gesprek komt uw hulpvraag van uw kind/ de ouders in beeld. Hierbij ontvangt u een verslag van dit gesprek en indien nodig een begeleidingstraject voor uw kind/ uw gezin.

Gezinsgesprek: 65 euro per uur.

Begeleiding kinderen/jongeren (5-18 jaar):

In begeleidingsmomenten werk ik samen met uw kind aan de gekozen groeipunten. De begeleiding wordt in samenspraak en op maat van uw kind gegeven bvb spelvorm, toneel, wandeling, gesprekken enz…Ons vooropgesteld doel wordt onderweg geĆ«valueerd. Het belangrijkste is dat uw kind op een fijne manier zijn groeipunten kan ontwikkelen.

Begeleiding: 55 euro per uur.