Werkwijze

Een eerste verkenningsgesprek is belangrijk voor we van start kunnen gaan met de begeleiding van uw kind/ gezin. Tijdens dit gesprek komt de hulpvraag van uw kind/ de ouders/ de leerkracht in beeld. Hierbij ontvangt u een verslag van dit gesprek en, indien nodig, een begeleidingstraject voor uw kind/ uw gezin.

Gezinsgesprek: 65 euro per uur.

Begeleiding kinderen/jongeren (5-18 jaar)

In begeleidingsmomenten werk ik samen met uw kind aan de gekozen groeipunten. De begeleiding wordt in samenspraak en op maat van uw kind gegeven bv. ‘spelvorm, toneel, gesprekken, wandeling’. Ons vooropgesteld doel wordt onderweg geëvalueerd. Het belangrijkste is dat uw kind op een fijne manier zijn groeipunten kan ontwikkelen.

  • Mindsettraining: Kinderen met hoogbegaafdheidskenmerken hebben vaak eigen ideeën over zaken soms kan dit frustratie opwekken bij een kind maar ook bij zijn/haar omgeving. Graag help ik uw kind bij de ontwikkeling van een vaste mindset naar een groeimindset. Stap voor stap en spelenderwijs leert uw kind omgaan met nieuwe uitdagingen die op zijn/haar pad komen!
  • Emotieregularisatie: Op een speelse manier leer ik uw kind omgaan met/en het op een goede manier leren uiten van hun emoties. Deze vaardigheid is bij kinderen niet aangeboren, ze moeten dit leren.
  • Executieve functies: Sommige kinderen met hoogbegaafdheidskenmerken lopen vast bij de ontwikkeling van de executieve functies zoals werkgeheugen, emotieregularisatie, aandacht, taakinitiatie, doelgericht gedrag, flexibiliteit en metacognitie. Het leren ging altijd vanzelf en nu moeten er inspanningen geleverd worden….Hoe pak je dit aan? Hoe motiveer ik mijn kind om op een efficiënte wijze te studeren? Hoe kan ik mijn kind hierbij ondersteunen op een verbindende manier?

Begeleiding: 55 euro per uur. Verplaatsingen van minder dan 6 km van mijn woonplaats (Eeklo/Lembeke/Waarschoot) zijn gratis. Vanaf 6 km wordt er 0.4€/km gerekend.